SākumsBiznesa attīstības risinājumi

Ja Jums nepieciešama konsultācija par Jūsu uzņēmuma attīstību, piesaistot papildus finansējumu, īstenojot uzņēmējdarbības attīstības projektus un paaugstinot biznesa efektivitāti, tad izmantojiet iespēju un sazinieties ar mums!
Iepirkumi
Palīdzam nodrošināt kvalitatīvu un veiksmīgu iepirkuma procedūras vadību
ES fondu atbalsts
Sniedzam atbalstu Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma līdzekļu piesaistē
Finansēšana
Palīdzam piesaistīt kredītiestāžu finansējumu, Altum aizdevumus un citus finanšu instrumentus
Biznesa efektivitāte
Palīdzam izveidot LEAN sistēmu efektivitātes paaugstināšanai un izmaksu optimizēšanai

Mūsu misija

Veicināt Jūsu uzņēmuma ilgtermiņa attīstību un konkurētspēju

Mūsu pakalpojumi

Par mums


Mazāk solām, vairāk darām

Mūsu darba pieeju raksturo tieksme uz izcili paveiktiem darbiem. Mēs apzināmies operatīva un kvalitatīva darba vērtību, tādēļ tūlītēja rīcība un profesionāli paveikts darbs ir darba procesa vadmotīvs.

Mazāk pārsteigumu, vairāk gandarījuma

Darām visu, lai projekta īstenošanas procesā būtu mazāk pārsteigumu un vairāk gandarījuma. Priekšlaicīgi minimizējam ar projekta īstenošanu saistītos riskus un tiecamies tikai uz pozitīvu rezultātu.

Mazāk raižu, vairāk skaidrības

Sniedzam skaidrus, praktiskus, komercdarbībai noderīgus risinājumus. Cenšamies pēc iespējas vairāk atvieglot mūsu klientu darba slogu un nodrošināt pilnvērtīgu projekta īstenošanas procesu.

Mūsu klientu sasniegumi = mūsu dzinējspēks

Mūsu darba misija ir sniegt uzņēmējdarbības risinājumus, kas vienmēr sasniedz savus mērķus.
Orientējamies tikai uz reāla, taustāma rezultātu sasniegšanu, ko pierāda mūsu veiksmīgi īstenotie investīciju projekti vairāku gadu garumā.


Par mums


Mazāk solām, vairāk darām

Mūsu darba pieeju raksturo tieksme uz izcili paveiktiem darbiem. Mēs apzināmies operatīva un kvalitatīva darba vērtību, tādēļ tūlītēja rīcība un profesionāli paveikts darbs ir darba procesa vadmotīvs.

Mazāk pārsteigumu, vairāk gandarījuma

Darām visu, lai projekta īstenošanas procesā būtu mazāk pārsteigumu un vairāk gandarījuma. Priekšlaicīgi minimizējam ar projekta īstenošanu saistītos riskus un tiecamies tikai uz pozitīvu rezultātu.

Mazāk raižu, vairāk skaidrības

Sniedzam skaidrus, praktiskus, komercdarbībai noderīgus risinājumus. Cenšamies pēc iespējas vairāk atvieglot mūsu klientu darba slogu un nodrošināt pilnvērtīgu projekta īstenošanas procesu.


 

Mūsu klientu sasniegumi = mūsu dzinējspēks

Mūsu darba misija ir sniegt uzņēmējdarbības risinājumus, kas vienmēr sasniedz savus mērķus.
Orientējamies tikai uz reāla, taustāma rezultātu sasniegšanu, ko pierāda mūsu veiksmīgi īstenotie investīciju projekti vairāku gadu garumā.
Gadu pieredze

Realizēto projektu skaits

Realizēto projektu apmērs, EURMūsu klientiStratēģija

Risinājumi, kas vienmēr sasniedz izvirzīto mērķi

Par mums


Atsauksmes


Dobeles Dzirnavnieks iesaka PMF Group kā profesionālu projektu vadības uzņēmumu! PMF Group komanda ir proaktīva, kompetenta un uz labiem rezultātiem orientēta, ko mēs īpaši augstu novērtējam savstarpējā sadarbībā.

PMF Group ir ES fondu profesionāļu komanda. Visu dara augstā līmenī, kvalitatīvi un laicīgi. Lieliski tiek nodrošināta arī projekta uzraudzība un vadība.

PMF Group nodrošina kvalitatīvu, profesionālu un precīzu projektu vadību un ir izcili sadarbības partneri.

Veiksmīga sadarbība, profesionāla komunikācija un attieksme pret darbu, uz rezultātu orientēta komanda. Patiesi prieks sadarboties!

Pateicos par sadarbību ar PMF Group kolektīvu! Ļoti ātri un kompetenti saņēmu atbildes uz visiem jautājumiem, sajutu ieinteresētību no darbinieku puses, lai mūsu uzņēmums darbotos sekmīgi. Iesaku sadarbību ar PMF Group – visaugstākais novērtējums un pateicība!

SIA DziNO

Ar PMF Group sadarbojamies jau daudzus gadus ES un citu finanšu instrumentu piesaistē. Mūsu sadarbība norit operatīvi un profesionāli, mēs paļaujamies uz PMF Group piedāvājumu un redzējumu, un esam gandarīti ar sasniegto rezultātu un projekta vadību. Varam droši rekomendēt PMF Group sadarbībai arī citiem uzņēmumiem!

PMF Group ir uzņēmums, kurš ir vērsts uz abpusēji veiksmīgu sadarbību, nodrošinot vislabākos un efektīvākos risinājumus, lai sasniegtu maksimāli labākus rezultātus! Mūs vieno ilggadēja sadarbība, kas jau no pirmās dienas ir balstīta uz darba kvalitāti, darbinieku kompetenci un savstarpēju uzticību.

PMF Group ir perfekta izpratne par to, ka veiksmīgai projektu vadībai ir nepieciešama pašu projektu vadītāju praktiska pieredze un pamatīga ieinteresētība klienta biznesā. PMF Group vadītie projekti atšķiras ar ļoti augstu, personisku iesaisti katrā projekta posmā, izcilību detaļās un risinājuma atrašanu nestandarta situācijām.

Esam apmierināti par mūsu sadarbību ar PMF Group un īstenoto darba rezultātu, kas tika paveikts kvalitatīvi un operatīvi. Visi darba uzdevumi tika veikti laicīgi, iekļaujoties projekta izpildes termiņos. Līrikera-M iesaka PMF Group kā uzticamu un labu partneri, ja nepieciešams izstrādāt labāko stratēģiju finansējuma piesaistei un biznesa attīstības projektu īstenošanai.

Darbs tika izpildīts ātri un kvalitatīvi, ņemot vērā mūsu vēlmes un termiņus. No savas puses rekomendējam PMF Group kā profesionāļus šo pakalpojumu tirgū. Esam ļoti apmierināti ar sadarbības rezultātiem un ceram uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk. Prieks sadarboties ar Jums!

Mūsu sadarbība ar PMF Group atstāja vislabāko iespaidu. Visi uzdevumi tika veiksmīgi izpildīti un visas saistības tika īstenotas pilnā apjomā un līgumā noteiktajos termiņos. Projekta laikā PMF Group pierādīja sevi kā augstu profesionāļu komandu, kas operatīvi un kvalitatīvi risina izvirzītos uzdevumus!

Izsakām pateicību un rekomendējam PMF Group ES un citu fondu finansēšanas piesaistes iespēju izpētes pakalpojumiem, jo pakalpojuma sniedzējs ir elastīgs, darbus veic augstā kvalitātē, ātri un noteiktajos termiņos un ir ieinteresēts sasniegt iespējami labākos rezultātus.

VAS Latvijas Autoceļu uzturētājs

 

Pastāvēs, kas attīstīsies

Konstanta virzība uz priekšu un komercdarbības izaugsmes veicināšana ir ilgtspējīga biznesa modeļa pamatatslēga. Jebkurš mērķis ir sasniedzams, ja tam tiek izstrādāta piemērota un atbilstoša stratēģija.Mūsu sadarbības partneri