SIA Top Food ražošanas ēkas pielāgošana siera ražošanas vajadzībām un tehnoloģisko iekārtu iegāde

SIA Top Food ražošanas ēkas pielāgošana siera ražošanas vajadzībām un tehnoloģisko iekārtu iegāde

SIA “Top Food” ir kūpinātu un svaiga siera, kā arī siera uzkodu ražošanas pamatlicēji Latvijā, savu darbību uzsākot 2014.gadā. Ar katru gadu pieaugot pieprasījumam, ir palielinājies arī piedāvātās produkcijas klāsts, šobrīd ražojot un tirgū piedāvājot 6 dažādus produkcijas veidus: siera bizi, siera salmiņus, siera pērlītes, siera diegus, kūpināta siera uzkodas “Hrumm hrumm” un “Cheezery”.

Regulāra uzņēmuma attīstība un inovāciju ieviešana, ļāvusi uzņēmumam iekarot patērētāju atzinību īpašajā siera uzkodu nišā, sasniedzot maksimālās ražošanas jaudas, kā rezultātā esošo resursu kapacitāte nespēja nodrošināt strauji augošo pieprasījumu. Efektivizējot biznesa modeli, uzņēmuma valde nolēma īstenot projektu “Ražošanas telpu pielāgošana siera ražošanas vajadzībām un tehnoloģisko iekārtu iegāde”, projekta īstenošanai piesaistot ES fondu līdzfinansējumu.

Projekta ietvaros tiks veikta esošās ražošanas ēkas pielāgošana siera ražošanas vajadzībām, ēkas atjaunošana veicinās arī klimata pārmaiņu samazināšanu un ļaus samazināt enerģiju, kas tiek patērēta ražošanas procesā. Pateicoties jauniegādātajām iekārtām, tiks kāpināta ražošanas produktivitāte, aizstājot manuālo roku darbu ar automātisku ražošanas ciklu, efektivizēta esošo resursu izmantošana un stiprināta uzņēmuma kopējā kapacitāte. Siera vārīšanas, formēšanas un sālīšanas līnija ļaus paplašināt produkcijas klāstu ar jaunu produktu – svaigā siera bizi speciālajā marinādē.

 

Uzņēmums SIA “Top Food”
Uzņēmuma saimnieciskās darbības veids Kūpinātu un svaigu sieru, kā arī siera uzkodu ražošana
Projekta nosaukums Ražošanas telpu pielāgošana siera ražošanas vajadzībām un tehnoloģisko iekārtu iegāde
Projekta Nr. 18-00-A00402-000035
Projekta īstenošanas termiņš 2019. – 2020. gads
Atbalsta programmas nosaukums Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
Sadarbības iestāde LAD
Projekta mērķis Projekta vispārīgais mērķis ir esošās ēkas kompleksa pielāgošana ražošanas procesa nodrošināšanai un ražošanas iekārtu jaudas palielināšana, papildinot esošās iekārtas, tādā veidā optimizējot uzņēmuma darbību un nodrošinot pilnu ražošanas ciklu
Projekta apraksts Projekta ietvaros tiks veikta ēkas vienkāršotā atjaunošana un energoefektivitātes pasākumi. Kā arī tiks uzstādītas papildus iekārtas ražošanas jaudas kāpināšanai un darba procesa efektivitātes uzlabošanai
Projekta kopējās izmaksas 1 044 921.46 EUR
Saņemtais Eiropas fondu finansējums 522 460.72 EUR

Vairāk par SIA “Top Food” produkciju un īstenotajiem projektiem lasi uzņēmuma mājaslapā: sieri.lv