Biznesa efektivitāte

Uzņēmējdarbības strauji mainīgajā vidē ikviens uzņēmums ir ieinteresēts savas darbības efektivitātes uzlabošanā un konkurētspējas paaugstināšanā – tas ļauj samazināt patērēto laiku un resursus saimnieciskās darbības veikšanai, samazinot arī izmaksas.

Efektivitātes paaugstināšanai piedāvājam LEAN transformācijas konceptu.
LEAN transformācija ir izmaiņu ieviešanas process, kura gala mērķis ir radīt vērtības plūsmu un maksimizēt vērtību (value), ko saņem klients. Izmaiņu procesa blakus produkts ir ražošanas/pakalpojuma procesa radītu zudumu samazināšana un izmaksu optimizācija.

LEAN pieeja rada risinājumus problēmām kā produktivitātes paaugstināšana, piegādes vai ražošanas laika samazināšana, peļņas palielināšana, kvalitātes uzlabošana, u.c.

Vairāku gadu garumā esam ieguvuši plašu pieredzi uzņēmumu pārvaldību sistēmu izstrādē, LEAN transformācijas veikšanā un ieviešanā, darbinieku apmācību vadīšanā.

Sadarbojoties ar nozares piesaistītajiem ekspertiem, turpinām fokusēties uz LEAN pieejas veiksmīgu ieviešanu un uzturēšanu uzņēmumā efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšanai. Mūsu ekspertiem ir pieredze darbā ar tāda mēroga kompānijām kā SIA STRABAG un SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION.Pārvaldības sistēma

Nosakām uzņēmuma KPI rādītājus. Izstrādājam algoritmus un atbildības rāmjus departamentiem, nodaļām un darbiniekiem.

Ieviešam individuālas un grupu efektivitātes novērtēšanas un motivācijas sistēmas.

Cilvēki un mentalitāte

Piedāvājam vadītāju apmācības darbinieku iesaistes uzlabošanai. Apzinām un izmēram darbinieku apmierinātību, veicinot komunikāciju, vizualizējot informāciju un sniedzot atgriezenisko saiti.

Veidojam patiesu, ne uzspiestu attieksmi pret darba drošību un tās ievērošanu.

Operāciju sistēma

Izmantojot LEAN metodes un instrumentus, sakārtojam ražošanas procesus, veicam datu analīzi, pārbaudām kvalitāti, kā arī standartizējam procesus.

Nepārtraukti auditējam uzņēmuma darbības un to efektivitāti. Apzinām klientu vajadzības un paaugstinām klientu apmierinātību.Biznesa efektivizācijas ieviešanas piemērs

 

Tehnoloģiskais departaments un mehāniskās darbnīcas:

 • Tika veikts efektivitātes audits un iekšējo funkciju analīze;
 • Procesu kartēšana un zudumu identifikācija;
 • Tika ieviesti un mērīti LEAN KPI;
 • Tika veikts darba telpu reorganizācijas un sakārtošanas projekts.

Ražošanas (būvniecības) departaments un tāmēšanas daļa:

 • Tika veikta funkciju analīze un procesu kartēšana;
 • Tika ieviesta trīs līmeņu plānošana projektu portfelim;
 • Tika ieviesta kolaboratīva (collaborative plannning) plānošana projektiem;
 • Tika ieviesta darbinieku motivācijas sistēma;
 • Tika ieviesta izmaksu plānošanas un uzskaites sistēma.

%

Optimizēts darbinieku skaits

Budžeta ietaupījums, EUR

%

Laika ietaupījums

%

Peļņas palielinājumsLEAN risinātās problēmas

 • Produktivitātes paaugstināšana;
 • Piegādes/ražošanas laika samazināšana;
 • Projektu kavējumu likvidēšana;
 • Peļņas palielināšana;
 • Klientu apmierinātības paaugstināšana;
 • Kvalitātes uzlabošana;
 • Managing complexity.

LEAN ieguvumi

 • Nepārtraukta procesu uzlabošana;
 • Produktu/pakalpojumu pievienotās vērtības radīšana;
 • Augstāks darba ražīgums;
 • Procesu vienkāršošana;
 • Darbinieku darba snieguma paaugstināšana;
 • Augstāks uzņēmuma efektivitātes indekss;
 • Samazināti zudumi.


BEA biedrs no 2020. gada

 


Konsultācija

Uzzini, kādas ir Jūsu uzņēmuma iespējas paaugstināt efektivitāti un konkurētspēju

Pieteikties konsultācijai