Finansēšana

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu uzņēmējdarbības attīstību un operatīvu uzņēmuma saimnieciskās darbības vadību, bieži vien ir nepieciešams papildu finansējums, kas ļautu paplašināt Jūsu biznesa iespējas.

Pēc klienta nepieciešamības, palīdzam piesaistīt kredītiestāžu aizdevumus un citus finanšu instrumentus. Specializējamies Altum finansējuma piesaistē, kā arī pārzinām banku piedāvātos aizdevumus apgrozāmajiem līdzekļiem, investīcijām un faktoringam. Izstrādājam visu nepieciešamo finansējuma pieteikuma dokumentāciju un nodrošinām pilnvērtīgu projekta vadību, sākot no finansējuma pieteikuma iesniegšanas kredītiestādē un beidzot ar lēmuma saņemšanu par kredītlīdzekļu piešķiršanu.

Atkarībā no Jūsu uzņēmuma izvirzītajiem mērķiem, papildu finansējums nepieciešams dažādu uzņēmējdarbības aktivitāšu īstenošanai, kā piemēram:

  • uzņēmējdarbības uzsākšanai un nodrošināšanai;
  • pamatlīdzekļu un nekustamā īpašuma iegādei;
  • apgrozāmo līdzekļu palielināšanai;
  • uzņēmuma attīstības projektu īstenošanai;
  • tirdzniecības darījumu veikšanai.

Altum ir specializēta attīstības institūcija valsts atbalsta sniegšanai uzņēmējdarbībai. Altum nodrošina iespēju saņemt finansējumu gan topošiem un jaundibinātiem uzņēmumiem, sava biznesa uzsākšanai, gan arī mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem, uzņēmējdarbības attīstībai un uzņēmumu darbības nodrošināšanai.

Altum atbalsta aizdevumu programmām ir vairākas priekšrocības, kā piemēram, mazākas nodrošinājuma prasības, garāki atmaksas termiņi, atlikti pamatsummas maksājumi līdz projekta ieviešanai, atmaksas grafiki atbilstoši darbības specifikai, zemākas pašu kapitāla prasības un citi atviegloti nosacījumi.

Lielākā daļa Latvijas kredītiestāžu piedāvā plašu uzņēmējdarbības finansēšanas programmu klāstu.  Jūsu uzņēmuma attīstības stadija ir viens no nozīmīgākajiem noteicējiem, lai saprastu, kurš no visiem piedāvātajiem banku produktu veidiem būtu Jūsu uzņēmumam un saimnieciskās darbības veidam vispiemērotākais.

Topošiem un jaundibinātiem uzņēmumiem ir paredzētas programmas, kas sniedz aizdevumu uzņēmuma darbības uzsākšanai un nodrošināšanai. Savukārt, uzņēmumiem ar operatīvās darbības vēsturi, bankas piedāvā dažādus finansējuma produktus kā kredītlīnijas, ilgtermiņa aizdevumus, faktoringu, līzingu un citas programmas, kas paredzētas operatīvai uzņēmuma darbības nodrošināšanai un attīstībai.

Privātie investori jeb biznesa eņģeļi ir privātpersonas, kas investē savus privātos finanšu resursus, laiku un zināšanas perspektīvās biznesa idejās un uzņēmējdarbības modeļos ar augstu izaugsmes un peļņas potenciālu.

Privātie investori nodrošina uzņēmumu ar sēklas vai izaugsmes kapitālu, lai uzņēmums augtu straujāk, un lai ilgtermiņā tas nestu maksimāli lielu atdevi.

Alternatīvie jeb nebanku aizdevēji piedāvā plašu klāstu kreditēšanas pakalpojumus, kas var kalpot kā alternatīvs aizdevums situācijās, kad finanšu institūciju aizdevumi nav piemēroti vai pieejami. Alternatīvie aizdevēji piedāvā gan īstermiņa aizdevumus, kas nepieciešami steidzamu darījumu noslēgšanai, gan kredītus ar garākiem atmaksas termiņiem, kas nepieciešams investīciju veikšanai uzņēmumā, gan kredītlīniju atvēršanu, kas nepieciešams uzņēmuma naudas plūsmas atvieglošanai.
Finansējuma pieteikuma izstrāde

Sagatavojam visu nepieciešamo finansējuma pieteikuma dokumentāciju, veidlapas, apliecinājumus un citu papilddokumentāciju.

Biznesa plāna izstrāde

Rūpīgi izstrādājam detalizētu uzņēmuma biznesa plānu un biznesa idejas aprakstu, kas nepieciešams iesniegšanai finanšu institūcijā.

Naudas plūsmas grafika izstrāde

Identificējam biznesa idejas īstenošanas pieejamos resursus un plānotās izmaksas, veicam uzņēmuma finanšu analīzi, peļņas vai zaudējumu aprēķinus un izstrādājam uzņēmuma naudas plūsmas grafiku.


Projekta vadība

Nodrošinām pilnvērtīgu projekta vadību un darba uzdevumu izpildi, sākot no finansējuma pieteikuma iesniegšanas finanšu institūcijā līdz lēmuma saņemšanai par finansējuma piešķiršanu.

Klienta interešu pārstāvniecība

Uzņemamies atbildīgu klienta interešu pārstāvniecību finanšu institūcijās un kredītiestādēs.

Informācijas aprites nodrošināšana

Nodrošinām operatīvas informācijas aprites vadību starp kredītiestādi, klientu un citiem projekta īstenošanas procesā iesaistītajiem sadarbības partneriem.Konsultācija

Uzziniet, kādas ir Jūsu uzņēmuma iespējas piesaistīt papildus finansējumu

Pieteikties konsultācijai