Iepirkumi

Iepirkuma procedūra ir viens no sarežģītākajiem posmiem projekta īstenošanā.
Jūsu uzņēmuma laika un resursu taupīšanas nolūkos piedāvājam konsultācijas un iepirkumu vadību gan pasūtītājiem, gan piegādātājiem privātajā un publiskajā sektorā.

PMF Group nodrošina privāto un publisko iepirkumu un cenu aptauju vadību, pārstāvniecību, pārbaudi un konsultēšanu.
Gadu gaitā īstenotas vairāk nekā 500 iepirkumu un cenu aptauju procedūras mūsu klientiem.

Pasūtītājam palīdzēsim izstrādāt nolikumu atbilstoši vajadzībām, izvērtēsim piedāvājumus, sazināsimies ar pretendentiem un izsludināsim rezultātus.
Piegādātājam palīdzēsim sagatavot kvalitatīvu piedāvājumu un nodrošināsim atbilstības pārbaudi iepirkuma dokumentācijas prasībām.

Specializējamies arī sarežģītu iepirkumu procedūru gadījumu izskatīšanā un risināšanā, vienmēr meklējot labāko risinājumu. Esam uzkrājuši pieredzi arī iepirkuma grozījumu izsludināšanā un iepirkumu rezultātu apstrīdēšanā.

Ir jautājums? Raksti info@pmfgroup.lv vai zvani +371 29246663

Konsultācijas
Piedāvājam konsultācijas pasūtītājiem un piegādātājiem par publisku vai privātu iepirkuma procedūras nodrošināšanu, dokumentācijas sagatavošanu un specifiskiem risinājumiem konkrētās situācijās.
Vadība

Piedāvājam nodrošināt iepirkuma procesu vai atsevišķu tā posmu vadību.

Specializējamies iepirkumu un cenu aptauju dokumentācijas izstrādē:

-pasūtītājiem piedāvājam izstrādāt nolikumu, tehnisko specifikāciju, budžeta un vērtēšanas protokolus;

-piegādātājiem piedāvājam līgumu, piedāvājumu un apliecinājumu izstrādi atbilstoši prasībām.

Pārstāvniecība

Piedāvājam:

-pārstāvēt Jūsu uzņēmumu un tā intereses Iepirkumu uzraudzības birojā;

-vest sarunas ar visām iesaistītajām pusēm;

publiski izziņot iepirkumu, tā grozījumus un rezultātus;

-risināt konfliktsituācijas, ja tādas radušās iepirkuma procesa laikā.

Pārbaudes
Piedāvājam novērtēt un uzlabot jau esošu iepirkuma procesu un izvērtēt visus iepirkuma procedūras laikā iespējamos riskus. Uzraugām un monitorējam iepirkuma procesu no nolikuma izstrādes līdz pat līguma slēgšanai.


Iepirkuma procesa shēma


Zemāk varat iepazīties ar vienu no iepirkuma procesa shematiskiem piemēriem, šajā gadījumā, balstoties uz MK noteikumiem Nr. 104
“Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiemIepirkuma veicēja processIepirkuma pretendenta processKādēļ ir tik svarīgi nodrošināt kvalitatīvu iepirkuma procedūru un dokumentāciju?


Tiek samazināts kļūdu daudzums iepirkuma dokumentācijā
Tiek samazināts risks iepirkuma grozījumiem vai pārtraukšanai
Pasūtītājs iegūst plašāku pretendentu loku, kas iesniedz savus piedāvājumus
Pretendents palielina savas izredzes uzvarēt iepirkumā


Bezmaksas

Uzziniet, kādas ir Jūsu uzņēmuma iespējas nodrošināt kvalitatīvu iepirkuma procedūru

Pieteikties konsultācijai