ES Fondu atbalsts ražošanas attīstībai un dažādošanai

ES Fondu atbalsts ražošanas attīstībai un dažādošanai

Pieejams ES fondu atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstībā vai dažādošanā, kā arī tūrisma aktivitāšu veicināšanā!

Atbalsta pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

Programma
Programmas nosaukums Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā
Programmas Nr. 6.4.
Programmas administrējošā iestāde Lauku atbalsta dienests
Projektu iesniegšanas termiņš Plānots izsludināt 2018.gada maijā
Ko atbalsta šī programma?
  • Jaunu pamatlīdzekļu iegāde (t.sk. mobilā tehnika);
  • Būvniecība un modernizācija;
  • Vispārējas izmaksas.
Kādas aktivitātes tiek atbalstītas?
  • Ieguldījumi ražošanas attīstībā;
  • Ražošanas produktivitātes kāpināšana;
  • Tūrisma pakalpojumu attīstīšanas aktivitātes.
Kādi ir būtiskākie nosacījumi atbalsta pretendentam?
  • uzņēmumam ir jāatbilst mikro vai maza uzņēmuma statusam;
  • uzņēmuma juridiskā adrese vai struktūrvienība ir lauku teritorijā;
  • saimnieciskās darbības nozare atbilst NACE 2.red klasifikācijai;
  • atbalsta pretendents attīsta savu esošo saimniecisko darbību tajā pašā nozarē un arī nozarē, kas tieši papildina un ir saistīta ar esošo saimniecisko darbību.
Cik lielu finansējumu var saņemt un kāda ir atbalsta intensitāte?

Granta apmērs: līdz 50% no kopējām projekta izmaksām.
Maksimālās attiecināmās izmaksas: līdz 700 000 EUR.

Vairāk informācijas par programmu atrodams LAD mājaslapā.