Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Jau mazāk kā pēc mēneša sāksies pieteikšanās atbalstam pārtikas pārstrādē! Ražotāj, izmanto iespēju kamēr vēl vari un saņem ES fondu atbalstu investīcijām savas ražotnes modernizēšanai!

Programmas mērķis ir veicināt pārtikas ražošanas procesu modernizāciju un palielināt saražoto produktu pievienoto vērtību.

Programmas nosaukums Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
Programmas Nr. 4.2.
Programmas administrējošā iestāde Lauku atbalsta dienests
Projektu iesniegšanas termiņš No 2018.gada 18. oktobra līdz 22. novembrim

Ko atbalsta šī programma?

Būvniecība:

 • Jaunu būvju būvniecība
 • Esošo būvju pārbūve
 • Būvju atjaunošana
 • Būvju ierīkošana
 • Būvju novietošana

Pamatlīdzekļi un iekārtas pārstrādei:

 • Tehnika
 • Aprīkojums
 • Iekārtas un ierīces
 • Informācijas tehnoloģijas

Cik liels finansējums ir pieejams un kāda ir atbalsta intensitāte?

Maksimālās attiecināmās izmaksas: 5 000 000 EUR pārstrādes uzņēmumam, kooperatīvai sabiedrībai.

Atbalsta intensitāte: no 20% līdz 50%.  

Kas var pretendēt uz atbalstu?

 • Pretendents var būt pārstrādes uzņēmums – juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi
 • Pretendents var būt jauns pārstrādes uzņēmums – juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi
 • Pretendents var būt ražotājs mājas apstākļos – juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos

Vairāk informācijas par programmu atrodama LAD mājaslapā.

Uzziniet kādas ir Jūsu uzņēmuma iespējas startēt programmā!
Piesakieties uz konsultāciju pie mums!