Pieejams atbalsts zvejas un akvakultūras produktu apstrādē

Pieejams atbalsts zvejas un akvakultūras produktu apstrādē

Vēlaties veicināt enerģijas taupīšanu, mazināt ietekmi uz vidi, uzlabot drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus, radīt jaunus vai uzlabotus produktus, jaunus vai uzlabotus procesus vai jaunas vai uzlabotas pārvaldības un organizācijas sistēmas? Tam ir pieejams ES fondu atbalsts zvejas un akvakultūras produktu apstrādē!

Pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā.

 

Programmas nosaukums Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde
Programmas Nr. 54.04
Programmas administrējošā iestāde Lauku atbalsta dienests
Projektu iesniegšanas termiņš 04.02.2019.-28.06.2019.

 

Ko atbalsta šī programma?

  • Būvniecība
  • Būvmateriālu iegāde
  • Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana
  • Patentu saņemšana

Cik liels finansējums ir pieejams un kāda ir atbalsta intensitāte?

Maksimālās attiecināmās izmaksas: 6 000 000 EUR.

Granta apmērs: līdz 50%  no kopējām projekta izmaksām.

Kas var pretendēt uz atbalstu?

  • Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums;
  • Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus;
  • Esošs komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, vai jaundibināts komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, kura pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav beidzies.

Vairāk informācijas par programmu atrodama LAD mājaslapā.

Uzziniet kādas ir Jūsu uzņēmuma iespējas startēt programmā!
Piesakieties uz konsultāciju pie mums!