Atbalsts ieguldījumiem energoefektivitātes veicināšanai, 3. kārta

Atbalsts ieguldījumiem energoefektivitātes veicināšanai, 3. kārta

Nenokavē! Jau š. g. decembrī tiks atvērta jauna kārta energoefektivitātes veicināšanai un uzlabošanai!

Programmas mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē.

 

Programmas nosaukums Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē
Programmas Nr. 4.1.1.
Programmas administrējošā iestāde Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Programmas atbildīgā iestāde Ekonomikas ministrija
Provizoriskais projektu atlases sākums 2019. gada decembris

Ko atbalsta šī programma?

Programmas ietvaros tiek atbalstītas darbības, kuru mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti:

  • Ražošanas ēku un noliktavu pārbūve vai atjaunošana;
  • Tehnoloģisko iekārtu iegāde, lai aizstātu esošās iekārtas;
  • Ieguldījumi atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai;
  • Inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide.

Cik liels finansējums ir pieejams un kāda ir atbalsta intensitāte?

Vienam projekta iesniegumam maksimāli attiecināmo izmaksu apmērs ir 1 000 000 EUR.

Atbalsta intensitāte: 30% no projekta attiecināmajām izmaksām.


Kas var pretendēt uz atbalstu?

Latvijas Republikā reģistrēti sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kuriem viena no darbības nozarēm ir apstrādes rūpniecība (NACE 2.red. C sadaļa)

 

Svarīgi! 2014.-2020. gada plānošanas periodā vairs netiek plānotas līdzīgas programmas, tāpēc šī ir pēdējā iespēja iegūt atbalstu energoefektivitātes veicināšanai!

Ja esat ieinteresēts, sazinieties ar mums un uzziniet par iespējām startēt programmā!