ES fondu atbalsts

Latvijai kā pilntiesīgai Eiropas Savienības dalībvalstij ir pieejams Eiropas struktūrfondu atbalsts.
Ar ES fondu palīdzību vairāki uzņēmumi ir spējuši uzlabot savas darbības efektivitāti, radījuši neskaitāmas inovācijas un kāpinājuši sava uzņēmuma konkurētspēju.
Izmanto savas iespējas saņemt atbalstu granta veidā! 

Mēs palīdzam piesaistīt ES fondu finanšu līdzekļus un ALTUM finansējumu visās komercdarbības jomās.

Piedāvājam:

 • pilnīgi integrētus projekta realizācijas risinājumus,
 • veicam projekta stratēģisko plānošanu,
 • projekta dokumentācijas sagatavošanu un iepirkumu veikšanu,
 • efektīvu projektu vadīšanu un izpildi visos projekta posmos, sākot no pieteikšanās finansējumam līdz audita nodošanai attiecīgās valsts iestādēs.

Vairāku gadu garumā esam palīdzējuši mūsu klientiem īstenot apjomīgus investīciju un attīstības projektus dažādās saimnieciskās darbības jomās, kuru īstenošanai tika piesaistīts Eiropas fondu līdzfinansējums.

Ir jautājums? Raksti info@pmfgroup.lv vai zvani +371 29246663

 • Lauku atbalsta dienests (LAD)
 • Centrālā finanšu līgumu aģentūra (CFLA)
 • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
 • Valsts finanšu institūcija ALTUM
 • Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
 • Labklājības ministrija (LM)
 • Zemkopības ministrija (ZM)
 • Ekonomikas ministrija (EM)

 • Ministrijās (EM, VARAM, ZM, u.c.)
 • Pašvaldībās
 • Būvvaldēs
 • Zemesgrāmatā
 • Valsts Vides dienestā
 • Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB)
 • Pārtikas veterinārajā dienestā (PVD)

 • Pārtikas pārstrāde un lauksaimniecība
 • Zivsaimniecība un akvakultūra
 • Ieguves un apstrādes rūpniecība
 • Mežsaimniecība
 • Pētniecība un inovācijas
 • Enerģētika
 • Izglītība un nodarbinātība
Projekta stratēģiskā plānošana

Identificējam projekta stratēģiskos pamatmērķus un izstrādājam detalizētu projekta īstenošanas rīcības plānu, ka arī laika grafiku katrai no projekta realizācijas fāzēm.

Projekta dokumentācijas izstrāde

Gatavojam visu nepieciešamo dokumentāciju projekta iesniegšanai – projekta iesniegumu, biznesa plānu, finanšu aprēķinus,  un citu papilddokumentāciju.

Iepirkumu procedūras veikšana

Veicam iepirkuma procedūru un gatavojam iepirkuma procedūru apliecinošo dokumentāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un iepirkumu procedūras kārtību Eiropas Savienības finansētiem projektiem.


Projekta izmaksu optimizācija

Identificējam projekta kopējās attiecināmās izmaksas un pieejamos resursus. Palīdzam izstrādāt precīzu projekta budžeta tāmi, lai nodrošinātu maksimālu projekta izmaksu optimizāciju.

Projekta vadība un uzraudzība

Nodrošinām pilnvērtīgu projekta procesu koordinēšanu un informācijas aprites vadību starp visiem projekta īstenošanas iesaistītajiem sadarbības partneriem. Uzņemamies projekta laika, kvalitātes un risku vadību.

Projekta atskaišu sagatavošana

Gatavojam projekta atskaites, maksājuma pieprasījumus un projekta īstenošanas pamatojošo dokumentāciju. Sniedzam atbildes uz projekta audita un pārbaužu laikā radušajiem papildus jautājumiem.Biežāk uzdotie jautājumi

Kā darbojas mūsu pakalpojumi?

1. Piesakieties uz bezmaksas konsultāciju un pastāstiet mums savu biznesa attīstības ideju;

2. Mēs konsultējam par aktuālajām ES fondu atbalsta programmām, balstoties uz Jūsu darbības profilu;

3. Sadarbojoties ar Jums, novērtējam Jūsu atbilstību startēt konkrētajā atbalsta programmā;

4. Veicam sagatavošanās darbus un gatavojam nepieciešamo projekta dokumentāciju atbilstoši atbalsta programmas nosacījumiem;

5. Iesniedzam projektu attiecīgajā sadarbības iestādē;

6. Sagaidām pozitīvu lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un piedāvājam turpmākās sadarbības iespējas projektu vadībā.

Kā novērtēt sava uzņēmuma atbilstību ES fondu programmai?
Jūsu uzņēmuma atbilstības analīze ir pats pirmais un pats būtiskākais solis, kas jāveic, pretendējot uz ES fondu finansējumu. Mēs veicām šo analīzi pirms līguma noslēgšanas un par šo pakalpojumu netiek ieturēta maksa. 

Būtiski ir rūpīgi iepazīties ar attiecīgās atbalsta programmas publicētajiem Ministru kabineta (MK) noteikumiem un vērtēšanas metodiku, kuros tiek atrunāti visi zīmīgākie nosacījumi, kuriem ir jāizpildās, lai spētu saņemt Eiropas fondu līdzfinansējumu savam projektam.
Normatīvās bāzes dokumentos tiek aprakstītas tādas pozīcijas kā:

 • atbalsta saņemšanas nosacījumi, veids un apmērs,
 • attiecināmās un neattiecināmās izmaksas,
 • pieteikšanās kārtība,
 • iesniedzamie dokumenti projekta iesniegumā un citi svarīgi kritēriji.

Pēc tam, kad tiek rūpīgi izprasti programmas būtiskākie kritēriji, ir nepieciešams soli pa solim izvērtēt Jūsu uzņēmuma atbilstību katram minētajam punktam MK noteikumos.
Atbilstības analīzi veicām bezmaksas.

Kur meklēt informāciju par manam uzņēmumam aktuālajām ES fondu programmām?
Aktuālākā ES fondu atbalsta programmu informācija tiek apkopota Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājaslapā. Savukārt, par lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas pārstrādes jomā aktuālajām ES fondu programmām var iepazīties Lauku atbalsta dienesta mājaslapā.
Papildus tam, informāciju par inovācijas veicināšanas un starptautiskās konkurētspējas kāpināšanas atbalsta pasākumiem var meklēt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājaslapā. Kā arī, var sekot svaigākajiem jaunumiem un aktuālajām ES fondu atbalsta saņemšanas iespējām un programmām mūsu mājaslapas Jaunumu sadaļā. Turklāt, mēs regulāri veicam e-pasta izsūtnes par aktuālākajām izsludinātajām projektu iesniegšanas atlasēm ES fondu programmām, tādēļ neaizmirstiet pierakstīties mūsu jaunumu saņemšanai Jūsu e-pastā.

Kas ir nozīmīgākie soļi ES finansējuma piesaistē?
 • Pirmais solis ir skaidri definēta un saprotama projekta ideja un mērķis.
 • Otrajā solī tiek veikta izpēte par šī brīža aktuālajām ES fondu programmām un tiek noskaidroti tie ES fondu atbalsta pasākumi, kuros ir iespējams pretendēt uz finansējuma saņemšanu.
 • Trešais solis ir uzņēmuma atbilstības novērtēšana, lai tas varētu startēt konkrētajā programmā.
 • Ceturtajā solī var uzsākt projekta plānošanu un stratēģiskā plāna izveidi, kurā tiek identificēti projekta īstenošanas pamatmērķi, projekta īstenošanas aktivitātes, pieejamajiem resursiem un darba izpildes laika grafiku.
 • Piektajā solī, tiek apkopota visa projekta izstrādes stadijā pārrunātā informācija un gatavota nepieciešamā dokumentācija, projekta iesniegšanai ES fondu administratīvajā iestādē, atbilstoši MK noteikumu atrunātajiem nosacījumiem.
 • Sestajā solī norisinās pozitīva lēmuma sagaidīšana par atbalsta finansējuma piešķiršanu no administratīvās iestādes un projekta īstenošanas uzsākšana, atbilstoši projekta plānam.
 • Un beidzot, pēc projekta īstenošanas, maksājuma pieprasījuma iesniegšana un audita nodošana, pēc kuras seko finansējuma ieskaitīšana Jūsu kontā.

Kāda dokumentācija jāiesniedz, lai pretendētu uz ES fondu finansējumu?
Katras atbalsta programmas iesnieguma pielikumos, uz kuras finansējumu Jūsu uzņēmums plāno pretendēt, ir nepieciešams iesniegt konkrētu dokumentāciju, lai finansējuma pieteikums administratīvajā iestādē tiktu izskatīts.
Pie projekta dokumentācijas ietilpst tādi dokumenti kā projekta iesniegums, biznesa plāns, finanšu grafiks, atbalsta pretendenta deklarācija, iepirkumu vai cenas aptaujas procedūru apliecinošie dokumenti, un citi ar projekta īstenošanu saistītie dokumenti, līgumi, iesniegumi un apliecinājumi.Bezmaksas

Uzziniet, kādas ir Jūsu uzņēmuma iespējas piesaistīt ES fondu finansējumu

Pieteikties konsultācijai