KonsultācijaKonsultācija

Ja Jums nepieciešama konsultācija par Jūsu uzņēmuma attīstību, piesaistot papildus finansējumu, īstenojot uzņēmējdarbības attīstības projektus un inovācijas vai veicinot eksportu,  tad izmantojiet iespēju un piesakieties uz bezmaksas konsultāciju!Piesakieties konsultācijai pie mums un atrodiet atbildes uz saviem jautājumiem!