PortfolioPortfolio

Vairāku gadu garumā esam palīdzējuši mūsu klientiem īstenot apjomīgus investīciju un uzņēmējdarbības attīstības projektus dažādās saimnieciskās darbības jomās.Apkopojums par dažiem no mūsu īstenotajiem projektiem, kuriem tika piesaistīts ES fondu līdzfinansējums.