SIA Līrikera-M kāpurķēžu meža tehnikas piegāde uzņēmuma darbības attīstībai

SIA Līrikera-M kāpurķēžu meža tehnikas piegāde uzņēmuma darbības attīstībai

SIA LĪRIKERA-M ir mežizstrādes uzņēmums, kas attīsta un stiprina ilgspējīgu meža apsaimniekošanu Latvijas valsts teritorijā. Šis uzņēmums piedāvā visa veida pakalpojumus, kas saistīti ar meža apsaimniekošanu un izstrādi, sākot no meža novērtēšanas, līdz meža izstrādei.

Uzņēmuma īpašumā esošais traktors tiek pielietots, lai zāģētu tikai sauso cirsmu, jo mitrajā augsnē, t.sk. purvos tas grimst un nespēj nodrošināt pienācīgu slapjās cirsmas transportēšanu. Līdz ar to šobrīd uzņēmumam nav iespējas pirkt un veikt mežistrādes darbus slapjajā cirsmā, neesošas tehnikas dēļ. Kā rezultātā, netiek izmantots ražošanas potenciāls un tiek atteiktas iespējas slapjās cirsmas realizācijai. Tādēļ tika pieņemts lēmums par investīciju veikšanu kāpurķēžu meža tehnikas iegādē.

Projekta īstenošanas rezultātā tika ievērojami palielināta SIA LĪRIKERA-M saimnieciskās darbības efektivitāte un konkurētspēja. Tika iegādāta jauna kāpurķēžu meža tehnika, kas spēs izvest nozāģēto cirsmu no purviem un slapjām vietām un pievest to pie ceļa. Turklāt, tehnika ir aprīkota ar manipulatoru, kas nodrošinās cirsmas iekraušanu traktorā, atvieglojot strādnieku noslodzi un uzlabojot darbinieku darba apstākļus.

 

Uzņēmums SIA LĪRIKERA-M
Uzņēmuma saimnieciskās darbības veids Mežizstrādes uzņēmums, kas attīsta un stiprina ilgspējīgu meža apsaimniekošanu Latvijas valsts teritorijā
Projekta nosaukums Kāpurķēžu meža tehnikas piegāde uzņēmuma darbības attīstībai
Projekta Nr. 18-04-A00641-000003
Projekta īstenošanas termiņš 2018. gada 1. novembris – 2019. gada 31. oktobris
Atbalsta programmas nosaukums Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā
Sadarbības iestāde Lauku Atbalsta dienests
Projekta mērķis Uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes un konkurētspējas kāpināšana.
Projekta apraksts Projekta ietvaros tika iegādāta jauna kāpurķēžu meža tehnika, kas ļautu efektīvāk organizēt uzņēmuma ražošanas procesus, atvieglotu cirsmas kraušanas un transportēšanas aktivitātes, uzlabotu darbinieku darba apstākļus un ļautu uzņēmumam realizēt lielāku apgrozījumu, piedāvājot klientiem slapjās cirsmas realizācijas iespējas, kas līdz šim uzņēmuma ietvaros nebija iespējams, neesošās tehnikas dēļ.
Projekta kopējās izmaksas 142 000 EUR
Plānotais Eiropas fondu līdzfinansējums 49 700 EUR

Vairāk par SIA LĪRIKERA-M produktiem un pakalpojumiem lasi uzņēmuma mājaslapā: http://www.lirikera-m.lv/