Atbalsts produktīviem ieguldījumiem akvakultūrā

Atbalsts produktīviem ieguldījumiem akvakultūrā

Nodarbojieties ar karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu, pāliju, garneļu, vēžu vai citu akvakultūras produktu audzēšanu?  Ieskatieties! Pieejams ES fondu atbalsts produktīviem ieguldījumiem akvakultūrā!

Pasākuma mērķis ir akvakultūras uzņēmumu konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana.

Programmas nosaukums Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
Programmas Nr. 20.02
Programmas administrējošā iestāde Lauku atbalsta dienests
Projektu iesniegšanas termiņš No 2018.gada 20. augusta līdz 14. decembrim

Ko atbalsta šī programma?

  • Būvniecība
  • Modernizācijas darbi
  • Iekārtu un tehnikas iegāde

Cik liels finansējums ir pieejams un kāda ir atbalsta intensitāte?

Maksimālās attiecināmās izmaksas: 5 000 000 EUR pārstrādes uzņēmumam, kooperatīvai sabiedrībai.

Granta apmērs: līdz 50%  no kopējām projekta izmaksām.

Kas var pretendēt uz atbalstu?

  • Komersanti
  • Zemnieku vai zvejnieku saimniecības

Vairāk informācijas par programmu atrodama LAD mājaslapā.

Uzziniet kādas ir Jūsu uzņēmuma iespējas startēt programmā!
Piesakieties uz konsultāciju pie mums!