Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2.kārta

Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2.kārta

Nenokavē! Atvērta pieteikšanās atbalstam ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidē vai rekonstrukcijā!

 

Programmas mērķis ir veicināt tautsaimniecības nozarēs viedās specializācijas jomās vai apstrādes rūpniecībā darbojošos komersantu paplašināšanos un jaunu komersantu veidošanos, atbalstot ražošanas ēku izveidi reģionos.

 

Programmas nosaukums Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2. kārta
Programmas Nr. 3.1.1.5.
Programmas administrējošā iestāde Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projektu iesniegšanas termiņš 15.01.2019 – 15.04.2019

 

Ko atbalsta šī programma?

  • apstrādes rūpniecības vai informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares komersantu vajadzībām paredzētās ražošanas ēkas būvniecība, pārbūve vai atjaunošana;
  • ūdensapgādes, siltumapgādes, sadzīves kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūras ierīkošana un pārbūve, pazemes komunikāciju infrastruktūras ierīkošana un pārbūve, gāzes, elektroenerģijas, sakaru komunikāciju infrastruktūras pievadu ierīkošana un pārbūve un pievedceļu, iekšējo ceļu un laukumu būvniecība vai pārbūve projektā paredzētās ražošanas ēkas vajadzībām;
  • projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas
  • ieguldījumus pamatlīdzekļos (ēku un būvju būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai), kas saistīti ar ieguldījumiem jaunas uzņēmējdarbības vietas izveidē, esošas saimnieciskās darbības paplašināšanu vai ar saimnieciskās darbības procesa būtisku maiņu

 


 

Cik liels finansējums ir pieejams un kāda ir atbalsta intensitāte?

Vienam projekta iesniegumam maksimāli pieļaujamais ERAF finansējuma apmērs Kurzemes, Latgales, Vidzemes vai Zemgales plānošanas reģionā ir 1 500 000 EUR, Rīgas plānošanas reģionā – 5 088 784,40  EUR.

Atbalsta intensitāte: sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem – 45%; lielajiem komersantiem – 35%

 


 

Kas var pretendēt uz atbalstu?

Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēts komersants, tai skaitā pašvaldības kapitālsabiedrība, nodibinājums vai ostas pārvalde.

Komersants vai nodibinājums, kurš darbojas Kurzemes, Latgales, Vidzemes vai Zemgales plānošanas reģionā:

  • tā darbība ir saistīta ar nekustamā īpašuma attīstīšanu ražošanas ēku vajadzībām un tālākai iznomāšanai ;
  • sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants un tā pamatdarbības nozare ir apstrādes rūpniecība vai informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozare;
  • ja projektā norādītā ražošanas ēka nav mazāka par 2 000 m2 un ēku paredzēts izmantot apstrādes rūpniecības nozarē vai informācijas un komunikāciju tehnoloģiju produktu un procesu izstrādei.

 

Komersants vai nodibinājums, kurš darbojas Rīgas plānošanas reģionā*:

  • tā darbība ir saistīta ar nekustamā īpašuma attīstīšanu ražošanas vajadzībām apstrādes rūpniecības augstas pievienotās vērtības nozares sīkiem (mikro), maziem vai vidējiem komersantiem un tālākai iznomāšanai;
  • apstrādes rūpniecības augstas pievienotās vērtības nozares sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants;
  • ja vismaz 1000 m2 no projektā norādītās ražošanas ēkas atbilst laboratorijas telpu grupai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kas regulē telpu grupu klasifikāciju.

*Projektu īstenošana Rīgā nav atbalstāma!

 

Programmas regulējošie MK noteikumi:

Detalizēti projektu īstenošanas nosacījumi pieejami Ministru kabineta 12.10.2018. noteikumos Nr. 612.

 

Uzziniet kādas ir Jūsu uzņēmuma iespējas startēt programmā!

Piesakieties uz konsultāciju pie mums!