Atbalsts ieguldījumiem energoefektivitātes veicināšanai

Atbalsts ieguldījumiem energoefektivitātes veicināšanaiPiesakies uz konsultāciju!

Pieejams ES fondu finansējums ieguldījumiem energoefektivitātes veicināšanai apstrādes rūpniecības nozarē.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par Jūsu uzņēmuma iespējām sagatavot energoefektivitātes projektu atbilstoši nosacījumiem, lai saņemtu ES fondu līdzfinansējumu, sazinieties ar mums – varam palīdzēt!
Mēs, PMF Group, esam vadības konsultāciju uzņēmums, kurš specializējas Eiropas Struktūrfondu un citu finanšu instrumentu piesaistē, investīciju projektu vadībā, ražotņu modernizēšanā, pārdošanas un eksporta veicināšanā un citu uzņēmējdarbības attīstības aktivitāšu īstenošanā.

+371 23998855 / info@pmfgroup.lv

MĒS PIEDĀVĀJAM:

– Projekta iesnieguma sagatavošanu;

– Finanšu un naudas plūsmas sadaļas sagatavošanu;

– Iepirkuma/cenu aptaujas veikšanu un uzraudzību;

– Projekta vadību un uzraudzību starp visiem iesaistītajiem partneriem;

– Projekta iesniegšanu un pārstāvniecību CFLA;

– Projekta atskaišu sagatavošanu.

PIETEIKTIES KONSULTĀCIJAI
2014.-2020. gada plānošanas periodā vairs netiek plānotas līdzīgas programmas, tāpēc šī ir pēdējā iespēja iegūt atbalstu energoefektivitātes veicināšanai!
PAR ATBALSTA PROGRAMMUProgrammas mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē.Programmas nosaukums Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē
Programmas Nr. 4.1.1.
Programmas administrējošā iestāde Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Programmas atbildīgā iestāde Ekonomikas ministrija
Projektu iesniegšanas termiņš 2020. gada 9. janvāris – 2020. gada 1. oktobris

 


Ko atbalsta šī programma?

Programmas ietvaros tiek atbalstītas darbības, kuru mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti:

  • Ražošanas ēku un noliktavu pārbūve vai atjaunošana;
  • Tehnoloģisko iekārtu iegāde, lai aizstātu esošās iekārtas;
  • Ieguldījumi atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai;
  • Inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide.

Cik liels finansējums ir pieejams un kāda ir atbalsta intensitāte?

Vienam projekta iesniegumam maksimāli attiecināmo izmaksu apmērs ir
1 000 000 EUR
.

Atbalsta intensitāte: 30% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Kas var pretendēt uz atbalstu?

Latvijas Republikā reģistrēti sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kuriem viena no darbības nozarēm ir apstrādes rūpniecība
(NACE 2.red. C sadaļa)