Pieejams Norvēģu fondu atbalsts ražošanas iekārtām

Pieejams Norvēģu fondu atbalsts ražošanas iekārtāmPiesakies uz konsultāciju!

Pieejams Norvēģu fondu finansējums ieguldījumiem inovāciju veicināšanai apstrādes rūpniecības nozarē.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par Jūsu uzņēmuma iespējām sagatavot projektu iekārtu iegādei atbilstoši nosacījumiem, lai saņemtu līdzfinansējumu, sazinieties ar mums – varam palīdzēt!
Mēs, PMF Group, esam vadības konsultāciju uzņēmums, kurš specializējas ES fondu un citu finanšu instrumentu piesaistē, investīciju projektu vadībā, ražotņu modernizēšanā, inovāciju pētījumos un citu uzņēmējdarbības attīstības aktivitāšu īstenošanā.

+371 23998855 / info@pmfgroup.lv

MĒS PIEDĀVĀJAM:

– Projekta iesnieguma sagatavošanu;

– Finanšu un naudas plūsmas sadaļas sagatavošanu;

– Iepirkuma/cenu aptaujas veikšanu un uzraudzību;

– Projekta vadību un uzraudzību starp visiem iesaistītajiem partneriem;

– Projekta iesniegšanu un pārstāvniecību LIAA;

– Projekta atskaišu sagatavošanu.

PIETEIKTIES KONSULTĀCIJAI
Izmanto iespēju veikt ieguldījumus ražotnes attīstībā, iegādājoties ražošanas iekārtas! 
PAR ATBALSTA PROGRAMMUProgrammas mērķis ir veicināt veicināt komersantu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, ieviešot jaunus produktus un tehnoloģijas ražošanā.
Projekta rezultātā ir jānodrošina jauna produkta ieviešana ražošanā.

.Programmas nosaukums Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programma “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi”
Programmas Nr. n/a
Programmas administrējošā iestāde Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA)
Programmas atbildīgā iestāde Ekonomikas ministrija
Projektu iesniegšanas termiņš Provizorisks programmas izsludināšanas termiņš – 2021.gada janvāris-februāris

 


Ko atbalsta šī programma?

Programmas ietvaros tiek atbalstītas darbības, kuru mērķis ir veicināt augstas vērtības produktu radīšanu un ilgtspējīgu komersantu izaugsmi:

  • jaunu iekārtu, programmatūras, licenču un patentu iegāde zaļo inovāciju jomā, kas nodrošina jauna produkta, t.sk. jaunas tehnoloģijas, kas saistīta ar jauno produktu, ieviešanu ražošanā un samazinātu ietekmi uz vidi;
  • jaunu iekārtu, programmatūras, licenču un patentu iegāde IKT jomā, kas saistīts ar IKT produktu pielietošanu ražošanas procesā un kas nodrošina jauna produkta ieviešanu;
  • informācijas un komunikācijas pasākumi, kas paredzēti projekta iesniegumā un nepieciešami atklāta konkursa projekta obligāto informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšanai;
  • ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā saistītie pasākumi;
  • zināšanu pārneses darbību finansēšana ar projekta partneri, kas nepieciešama jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanai ražošanā;
  • avansa garantijas saņemšana ES reģistrētā kredītiestādē.

Cik liels finansējums ir pieejams un kāda ir atbalsta intensitāte?

Atbalsts vienam atklāta konkursa projektam ir no 200 000 līdz 600 000 eiro.

Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte:

sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem – 55 % no attiecināmajām izmaksām;
vidējiem komersantiem – 45 % no attiecināmajām izmaksām.

Kas var pretendēt uz atbalstu?

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta (MVK) statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija regulas Nr.651/2014 1.pielikumā noteikto definīciju.