PortfolioPortfolio

Vairāku gadu garumā esam palīdzējuši mūsu klientiem īstenot apjomīgus investīciju un uzņēmējdarbības attīstības projektus dažādās saimnieciskās darbības jomās.Apkopojums par dažiem no mūsu īstenotajiem projektiem, kuriem tika piesaistīts ES fondu līdzfinansējums.


A/S Dobeles Dzirnavnieks stratēģiskais projekts “Bio graudu pilnas realizācijas cikla infrastruktūras izveide, radot augstu pievienoto vērtību un ienesīgumu Latvijas bio nozares ilgtermiņa attīstībā”
Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidots pilns noslēgts bio graudu pirmapstrādes un pārstrādes cikls, izbūvējot Latvijā vēl neesošu bio graudu pirmapstrādes infrastruktūru, kā arī Baltijā pirmo un vienīgo bio produkcijas laboratoriju, tādējādi radot pilna noslēgtā loka bio graudu pārstrādes ķēdi.