Pieejams atbalsts LEADER programmā

Pieejams atbalsts LEADER programmāPiesakies uz bezmaksas konsultāciju!

Pieejams ES fondu finansējums programmai LEADER,
kurā tiek atbalstītas aktivitātes lauku teritoriju attīstības veicināšanai.

Nezini, ar ko sākt? Nepieciešams papildus finansējums? Vēlies noskaidrot savas iespējas?
Sazinies ar mums – varam palīdzēt!
Mēs, PMF Group, esam vadības konsultāciju uzņēmums, kurš specializējas Eiropas Struktūrfondu un citu finanšu instrumentu piesaistē, investīciju projektu vadībā, ražotņu modernizēšanā, pārdošanas un eksporta veicināšanā un citu uzņēmējdarbības attīstības aktivitāšu īstenošanā.

+371 23998855 / info@pmfgroup.lv

MĒS PIEDĀVĀJAM:

– Projekta iesnieguma sagatavošanu;

– Finanšu un naudas plūsmas sadaļas sagatavošanu;

– Iepirkuma/cenu aptaujas veikšanu un uzraudzību;

– Projekta vadību un uzraudzību starp visiem iesaistītajiem partneriem;

– Projekta iesniegšanu un pārstāvniecību Lauku atbalsta dienestā;

– Projekta atskaišu sagatavošanu.

PIETEIKTIES BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAI
Projektu vadības izmaksas ir attiecināmas!
PAR LEADER PROGRAMMU


LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai.
Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.


Kas ir vietējā rīcības grupa (VRG)?

Publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā ar iedzīvotāju skaitu robežās:

  • Lauku attīstības programmas pasākumam no 10 līdz 65 tūkstošiem;
  • Rīcības programmas pasākumam no 10 līdz 125 tūkstošiem.

Kas ir SVVA stratēģija?

VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.

Kā norisinās LEADER pieejas īstenošana?

  • VRG jeb partnerība sagatavo stratēģiju
  • Zemkopības ministrijas izveidota vietējās attīstības stratēģiju atlases komiteja izvērtē un apstiprina vietējās attīstības stratēģijas
  • VRG izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu
  • Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz tajā VRG, kuras teritorijā projektu plānots īstenot
  • VRG pieņem projekta iesniegumu un izvērtē tā atbilstību vietējās attīstības stratēģijai
  • LAD izvērtē projekta iesnieguma atbilstību noformēšanas prasībām un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem
  • Projekta iesniedzējs īsteno projektuAtbalsta pretendenta apgrozījums nedrīkst pārsniegt 70 000 EUR noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas.

Atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas ir līdz 70%.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir no 50 000 līdz 100 000 EUR.